Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pokročilé metody řízení elektrotechnických aplikací

Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Semestr: 
oba
Typ kurzu: 
doktorandský
Vyučován: 
Ne

Cílem předmětu je představit základní pokročilé řídící metody: adaptivní lineární kvadratické řízení, prediktivní řízení, aproximativní dynamické programování (včetně řízení neuronovou sítí a posilovaným učením) a jako nástroje pro návrh strategie řízení. Některé z těchto metod jsou již delší dobu známé z jiných oblastí, avšak jejich využití v elektrotechnice je teprve v počátcích. Techniky budou předvedeny na triviálních příkladech a dále rozvíjeny podle tématického zaměření jednotlivých studentů.

16.02.2024 - 09:31