Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Typ kurzu: 
doktorandský
Vyučován: 
Ne

Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů. Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti. Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti). Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech. Příklady aplikací.

19.10.2023 - 15:09