Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Výpočetní technika

Přednášející: 
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta UK
Semestr: 
oba
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a je zaměřen na potřeby budoucích přírodovědců a učitelů přírodovědných oborů. Cílem je pochopení základních principů práce s osobním počítačem (organizace dat, práce s tabulkami a grafy, databázemi a programování) a dosažení takové úrovně, aby byli studenti schopni samostatně a efektivně používat počítač ve svém studiu a měli výchozí předpoklady pro kurzy, ve kterých se využívají speciální stránky výpočetní techniky (např. GIS, statistické programy, modelování v Matlabu nebo programování).

Práce se seznamy dat - vyhledávání, použití filtrů, souhrny, třídění v prostředí MS Excel. Práce s programem R v prostředí RStudia. Základní funkce R, tvorba grafů, R-programy (skripty). Datové struktury v R 

 

2 hodiny 1 x týdně

01.01.2024 - 23:38