Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bayesovské strojové učení

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
doktorandský
Vyučován: 
Ne

Předmět se zabývá použitím Bayesovských technik pro určení parametrů metod strojového učení, například klasifikátorů, prediktivních a generativních modelů dat. Jednoduché metody strojového učení trpí problémem přetrénování, kdy model dobře reprezentuje trénovací sadu dat, ale selhává při popisu testovacích dat. Bayesovské nabízejí alternativu ke křížové validaci a umožňují odhad ladících parametrů (hyper-parametrů) modelu. V rámci předmětu budou představeny používané modely dat a techniky pro odhad jejích parametrů.

16.02.2024 - 09:30