Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Umělá inteligence

Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semestr: 
letní
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ano

Student se seznámí s možnostmi vyžití nástrojů a technik umělé inteligence pro řešení reálných problémů. Tyto znalosti a dovednosti dokáže využít pro podporu plánování, řízení a rozhodování, především v oblastech technických, společenských a přírodních věd. Rozliší přímo algoritmizovatelné úlohy od výpočetně složitých, typicky NP-úplných zadání, která k časově schůdnému nalezení výsledku potřebují doplňující informace (heuristiky, užitkové funkce apod.).

04.11.2021 - 11:40