Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pravděpodobnost a statistika

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta informačních technologií ČVUT
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano

Studenti získají základy pravděpodobnostního uvažování, schopnost syntézy apriorní a aposteriorní informace a naučí se pracovat s náhodnými veličinami. Budou schopni správně aplikovat základní modely rozdělení náhodných veličin a řešit aplikační pravděpodobnostní úlohy v oblasti informatiky a počítačových věd. Pomocí metod statistické indukce budou schopni provádět odhady neznámých parametrů základního souboru na základě výběrových charakteristik. Seznámí se se základními metodami určování statistické závislosti dvou nebo více náhodných veličin.

15.09.2022 - 09:23