Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Strojové učení 1

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta informačních technologií ČVUT
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ano
WWW: 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami strojového učení. Studenti teoreticky porozumí a naučí se prakticky používat modely vhodné pro regresní i klasifikační úlohy ve scénáři učení s učitelem a také modely shlukování ve scénáři učení bez učitele. V předmětu bude také probrán vztah mezi vychýlením a variancí modelů (bias-variance trade-off) a vyhodnocování kvality modelů. Kromě toho se studenti naučí základní techniky předzpracování a vizualizace dat. Na cvičeních se k práci s daty a modely budou využívat knihovny pandas a scikit pro jazyk Python.

04.10.2023 - 15:26