Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Matematická analýza 1

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano

A. Brožová spolupracuje ve formě cvičení, předmět vede Ing. Pavel Strachota, PhD.. Jedná se o první díl matematické analýzy na FJFI, probíraná témata jsou úvod do množin a zobrazení, limita číselné posloupnosti, limita reálné funkce, derivace reálné funkce a průběh funkce.

30.10.2023 - 12:15