Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Úvod do digitálního zpracování obrazu

Přednášející: 
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta UK
Semestr: 
letní
Typ kurzu: 
bakalářský
magisterský
Vyučován: 
Ano

Základní postupy při digitálním zpracování obrazu, součásti systému zpracování obrazu,
vzorkování a kvantování, reprezentace vzorkování a kvantování digitálních obrázků (datová struktura),
některé základní vztahy mezi pixely - sousedi a konektivita pixelů v obraze.
Příklady oblastí, ve kterých se používají digitální metody zpracování obrazu.
Vylepšení obrazu v prostorové doméně, korelace a konvoluce,
základní transformace úrovní obrazu, transformace intenzity, zpracování histogramu,
vylepšení pomocí aritmetických/logických operací, základy prostorového filtrování, vyhlazovací prostorové filtry, ořezávání prostorových filtrů, gradient a Laplacián.
Filtrování ve frekvenční oblasti, Fourierova transformace a její vlastnosti, konvoluce, korelace,
2D vzorkování, diskrétní kosinová transformace.

01.01.2024 - 23:46