Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Persons

Ing. Milan Anderle Ph.D.
Prof. RNDr. Sergej Čelikovský CSc.
Ing. Kamil Dolinský Ph.D.
Ing. Jan Ježek CSc.
Prof. Ing. Vladimír Kučera DrSc.
Mgr. Anna Lynnyk Ph.D.
Mgr. Volodymyr Lynnyk Ph.D.
Doc. Ing. Štěpán Papáček Ph.D.
Ing. Mgr. Branislav Rehák Ph.D.
Miroslava Součková