Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: SI Období: 2021 - 2023
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti mnohorozměrné neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme (a) přijít s testem permutační symetrie založeném na integrovaných pořadových skórech, (b) přijít s testy založenými na nových mnohorozměrných pořadích a znaménkách, (c) popsat a modelovat mnohorozměrnou volatilitu pomocí kvantilové regrese pro vektorové závisle proměnné, (...
Odděl.: SI Období: 2017 - 2019
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrných regresních kvantilů a souvisejících konceptů neparametrické statistiky. Zejména hodláme (a) prozkoumat využití směrových a eliptických (regresních) kvantilů pro statistickou inferenci, (b) několika způsoby zobecnit dosavadní eliptické (regresní) kvantily, (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat...
Odděl.: SI Období: 2014 - 2016
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (...