Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2022
PROVENANCE is an intermediary-free solution that gives greater control to users of social media and underpins the dynamics of social sharing in values of trust, openness, and fair participation. PROVENANCE will use blockchain to record multimedia content that is uploaded and registered by content creators or identified for registration by the PROVENANCE Social Network Monitor. The scientific and...
Odděl.: ZOI Období: 2013 - 2015
V posledních letech sledujeme významný nárůst možností snímat a distribuovat digitální video. Současně je ale k dispozici řada výkonných programů pro úpravu videa a tak vyvstává otázka jak je publikované video autentické. Problém autenticity je zásadní zvláště při důkazovém řízení v soudnictví pomocí video záznamů nebo při posuzování věrohodnosti informací v médiích. Na základě na našich...
Odděl.: ZOI Období: 2008 - 2010
This project is concerned with the detection of digital image forgery. The area has an unexplored character and there is alot to do. Authentication of digital images play an important role in forensic investigation, criminal investigation,insurance processing, surveillance systems, intelligence services and journalism.The project is supposed to be carried out in five stages . The first four...