Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2011 - 2013
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na vyšší úroveň motivovanou potřebami praxe. Pozornost bude věnována zejména různým možnostem popisu dynamiky ekonomických modelů, dlouhým horizontům pro rozhodování v úlohách vícestupňového stochastického...
Odděl.: E Období: 2008 - 2010
The aim of the project is a detailed investigation of nonstandard optimality criteria in non-deterministic multistage decision economic models, i.e. attention is focused primarily on dynamical models based on stochastic dynamic programming and multistage stochastic programming methods with optimality criteria taking into account also variability-risk features of the problem and/or additional...
Odděl.: E Období: 2005 - 2007
Cílem navrhovaného grantového projektu je evaluace rozhodovacích modelů pro dynamické modely ekonomických a finančních systémů zatížených neurčitostí. Pro řešení úloh tohoto typu jsou ve značné míře využívány pravděpodobnostní přístupy založené předevšímna metodách vícestupňového stochastického programování a stochastického dynamického programování. Pozornost bude zaměřena na rozbor přístupů pro...
Odděl.: E Období: 2002 - 2006
Monetární a cenovou dynamiku lze výstižně popsat systémy diferenciálních rovnic. Pomocí těchto rovnic lze vhodně charakterizovat dynamické chování komoditního a peněžního trhu, jakož i rovnováhu výrobního sektoru z keynesovského, walrasovského a klasického pohledu. V tradiční makroekonomické dynamice se složité systémy popisují jednoduchými modely, které charakterizují pouze základní matematické...