Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2019 - 2022
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu. Účelu bude dosaženo vytvořením pokročilé technologie včetně softwarových nástrojů pro rychlou diagnostiku stavu mostních konstrukcí určováním a monitorováním jejich...
Odděl.: ZOI Období: 2012 - 2016
Hlavním účelem projektu je napomoci českým geodetickým firmám využít progresivních měřicích a zobrazovacích technologií založených na pozemním radarovém snímání. Tyto technologie, označované jako SAR (Synthetic Aperture Radar), příp. InSAR (Interferometric SAR), umožňují monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např....