Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: VU Období: 2011 - 2013
Dosud byly modely vágních zdrojů informace, pracující s fuzzy množinami blízkou analogii klasického pravděpodobnostního modelu a byly málo zaměřeny na ekonomické prostředí. Proto se navržený projekt zabývá alternativními přístupy k informačně-teoretickým charakteristikám vágních znalostí a lingvistických zdrojů informací,opřenými o teorii fuzzy množin, teorii triangulárních norem a zejména teorii...