Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2024 - 2026
Current convolutional networks work with inefficient pixel-wise image representation, which does not provide almost any invariance. This leads to using very large training sets and massive augmentation. We propose to decompose intra-class variances into two degradation operators where one of them can be mathematically modelled by a superposition integral with a transformation of the...
Odděl.: ZOI Období: 2021 - 2024
The project aims at developing a conceptually novel approach to inverse problems by proposing a unified theory of invariants to integral transformations using projection operators, and applying it to image restoration and classification problems in biomedical imaging and robotics.
Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2021
Projekt spadá do oblasti počítačového zpracování a rozpoznávání obrazu. Zaměřuje se na specifický typ dat – vícerozměrná vektorová a tensorová pole. Pomocí vektorových polí se dá popsat rychlost pohybu částic, optický tok, gradienty, deformační, vodivostní a difusní tensory a další podobné veličiny. Hodnota každého pixelu je vektor (tensor), jehož kompotenty nelze zpracovávat nezávisle....
Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2023
Odděl.: ZOI Období: 2015 - 2017
Projekt patří do oblasti počítačové analýzy obrazu a rozpoznávání objektů. Zaměřuje se zejména na dvě propojené oblasti: popis objektů pomocí invariantních příznaků a na fúzi obrazů. Teoretický koncept spočívá ve formulování všech úloh jakožto optimalizačních problémů a hledání vhodné účelové funkce a algoritmů na její maximalizaci. Navrhujeme reprezentovat objekty pomocí jejich projekcí na...
Odděl.: ZOI Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.
Odděl.: ZOI Období: 2012 - 2014
Projekt se zaměřuje na mezioborové využití metod zpracování obrazu při analýze a restaurování uměleckých děl. Cílem je vyvinout metody zpracování obrazu pro multimodální data pořizovaná během analýz historických uměleckých děl s využitím znalostí multispektrálních charakteristik materiálů (barviva, pigmenty), používaných pro uměleckou tvorbu. Součástí projektu je experimentální studium těchto...
Odděl.: ZOI Období: 2011 - 2013
Abstrakt jen v anglické verzi