Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Udělen patent na "Robotické zařízení" pro ÚTIA

23.06.2010

Podstatou patentu je robotické zařízení resp. jeho konstrukční uspořádání založené na paralelní kinematické konfiguraci umožňující specifické připojení pohonů rotačních nebo jen čistě lineárních pro vyvození jeho pohybu. Robotické zařízení je určeno pro obráběcí centra s operacemi horního frézování.
Původce: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
           Oddělení adaptivních systémů

02.05.2018 - 13:36