Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Cena České společnoti pro ochranu před zářením udělena Radku Hofmanovi

09.11.2012

Česká společnost pro ochranu pře zářením udělila cenu pro nejlepší práci madých autorů v oblasti ochrany před ionizujícím zářením Ing. Radku Hofmanovi, Ph.D. z oddělení AS Ústavu teorie informace a automatizace za jeho disertační práci.

02.05.2018 - 13:37