Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Udělení titulu "doktor věd" - DSc.

14.10.2015
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. převzal diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedy AV ČR během slavnostního ceremoniálu ve dvoraně Knihovny AV ČR 14.10. 2015.
02.05.2018 - 13:37