Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Úspěšná obhajoba disertační práce

08.12.2015
Ondřej Tichý z oddělení Adaptivních Systémů úspěšně obhájil svoji disertační práci na téma "Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging". Gratulujeme!
02.05.2018 - 13:37