Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vladimír Kučera laureátem Národní ceny vlády Česká hlava

05.12.2021

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. C. je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a v letech 1990-1998 působil jako ředitel ÚTIA. Je dlouholetým vynikajícím vědeckým pracovníkem v oddělení Teorie řízení, jeho vědecké aktivity v ÚTIA přesahují 50 let. Více o ceně na https://www.ciirc.cvut.cz/cs/profesor-vladimir-kucera-ziskal-nejvyssi-vedecke-vyznamenani-ceskou-hlavu/

Foto: BcA. ONDŘEJ KALMÁN

17.01.2022 - 10:06