Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Hlávkova cena 2006 udělena Filipu Šroubkovi

31.05.2006

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2006

Ing. Filip Šroubek, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

11.02.2009 - 16:29