Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Otevřená věda - tým z ÚTIA zvítězil

26.11.2020

Ve čtvrtek 26.11. 2020 středoškoláci - stážisté programu Otevřená věda - představili výsledky své práce na konferenci Otevřené vědy a jejich úsilí posoudila odborná porota. V kategorii I. vědní oblast - Neživá příroda se na 1. místě umístil tým vedený Dr. Ing. Janem Schierem z oddělení Zpracování obrazové informace - Marie Šimůnková a Jiří Wolker. Téma jejich práce je segmentace dělícího vřeténka ve velkých obrazových datech pomocí konvoluční neuronové sítě DENOISEG. Letos se studentské vědecké konference zúčastnilo 74 talentovaných mladých vědců.

27.11.2020 - 10:17