Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Jaroslav Knotek

Pozice: 
Ph.D student
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052597
Odborné zájmy: 
Computer Vision
Publikace ÚTIA: 
Detaily doktorského studia
Zahájení studia: 
01.03.2022
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor studia (CS): 
Pattern recognition in material research in nuclear energetics
10.04.2024 - 14:56