Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dny otevřených dveří 2023

09.11.2023

Místo konání: Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha 8
Datum a doba otevření: 9. a 10. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

Tato akce se koná v rámci Týdne Akademie věd.

Témata exkurzí

  1. Jak vylepšit kvalitu fotografie. Představíme metody, které se vám můžou hodit i doma, pro vaše fotografie. Digitální zpracování obrazu a jeho použití v různých aplikačních oblastech - v lékařství, kriminalistice, astronomii, při obrazové dokumentaci historických památek, pro zvyšování kvality digitálních fotografií apod.
  2. Modelování dopravních špiček na městských silnicích. Každý z řidičů nepochybně zažil dlouhé minuty čekání v dopravních kolonách ve městě cestou do práce, z práce, do školky, na nákup a podobně. Ke zmírnění takovýchto dopravních potíží je třeba nejprve odhalit příčiny jejich vzniku a pak navrhnout vhodné řešení. Liší se povaha dopravní špičky během denní doby? Nebo spíš záleží na lokalitě příslušného úseku silnice? Jakým způsobem můžeme modelovat dopravní špičky tak, aby bylo možno kolony co nejvíce zkrátit? O tom všem se dozvíte během přednášky.
  3. Umělá inteligence za volantem. Na exkurzi vám představíme vozidlové asistenční systémy. Jsou to počítačově řízené nástroje využívající umělou inteligenci, které informují řidiče o stavu vozidla a jeho okolí a radí mu, jak se zachovat v nejrůznějších situacích, jež mohou při jízdě nastat. Umožňují dokonce automaticky ovládat např. pedály, volat, řadicí páku, světla či okénka. Při této oboustranné komunikaci je velmi důležité správně nastavit rozhraní mezi tím, co má zvládnout počítač a co je nutné nechat na rozhodování řidiče.
  4. Umělá inteligence v průmyslu. Umělá inteligence (UI) je v současnosti spojována především s chatboty a generátory obrázků, ale její využití je mnohem širší. Tato přednáška se zaměří na aplikace umělé inteligence v průmyslovém sektoru. Na konkrétních příkladech uvidíte, jak lze díky UI předpovídat poruchy zařízení, optimalizovat výrobní postupy a kontrolovat kvalitu výrobků. Také se dozvíte, co to je digitální dvojče a jak roboti spolupracují s člověkem.
  5. Modelování a řízení průmyslových robotů. Budou předvedeny praktické ukázky z probíhajícího výzkumu a vývoje nových modelovacích a řídicích metod mechanických a elektr(on)ických systémů v průmyslové robotice a mechatronice s vizemi naplňování Průmyslu 4.0. Do ukázek budou zahrnuty jak stacionární tak i mobilní roboty.
  6. Jak najít zdroj znečištění atmosféry? Při naměření zvýšených hodnot škodliviny v ovzduší je nutné rychle zjistit, co se stalo a jak závažné je ohrožení životního prostředí. Tímto problémem se zabývá projekt STRADI, kde řešíme matematickou úlohu nalezení bodového zdroje úniku, pro účely předvídání vhodných protiopatření. Na ukázku máme příklady hledání zdroje radioaktivity nebo úniku chemické látky.
26.10.2023 - 14:34