Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Páteční brainstorming

15.03.2024

Inspirativní prostředí pro pravidelná setkání mladé vědecké generace, kde můžete sdílet své nápady a myšlenky. 

Místnost č. 474 od 14.00 hod.

13.03.2024 - 11:30