Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
variační analýza, MPECs
Publikace ÚTIA: 
04.08.2021 - 11:14