Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Luděk Berec, Dr.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vědecký pracovník - Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Laboratoř teoretické ekologie
Publikace ÚTIA: 
11.11.2020 - 11:55