Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Petr Chovanec

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
Stochastická optimalizace, stochastické programování, aplikace na sociální politiku, stabilita vzhledem k volbě scénářů, algoritmické řešení
Publikace ÚTIA: 
25.11.2009 - 15:19