Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Alexis Derviz, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
finanční teorie, modelování směnných kurzů, teorie finančního zprostředkování
Publikace ÚTIA: 
15.01.2016 - 11:17

Podrobnosti

Období: 2013 - 2015
Projekt má za cíl teoretický a empirický výzkum vlivů, které má jednak systémový, tj. především nadnárodní finanční šok a jednak reakce na něj (na národní a nadnárodní úrovni) na chování, výkonnost a blahobyt soukromého sektoru v otevřené ekonomice. Plánujeme přitom přispět mimo jiné k odpovědím na následující otázky: (a) Který typ ekonomické integrace, tj.

Aktuální

Absolventi

Jaroslav Borovička Ph.D.