Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Martin Dungl

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Soukromý sektor
Odborné zájmy: 
Bayesovské modelování
Publikace ÚTIA: 
17.01.2024 - 15:16