Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Alena Halousková, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Merit
Publikace ÚTIA: 
05.01.2017 - 14:44