Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Petr Šimeček, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Publikace ÚTIA: 
12.01.2011 - 16:28