Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ružena Kalivodová

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
03.02.2010 - 15:52