Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Miroslav Kárný, DrSc.

Pozice: 
Zástupce vedoucího oddělení AS
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052274
Odborné zájmy: 
adaptivní systémy, rozhodování za neurčitosti, bayesovská identifikace, slučování apriorní informace, rozhodování s více účastníky
Publikace ÚTIA: 

Výzkumné zaměření: Pokrývá koncepční, teoretické a algoritmické aspekty adaptivních systémů. Bayesovské dynamické rozhodování a jeho rozšíření, plně pravděpodobnostní návrh (PPN) rozhodovacích strategií tvoří teoretický základ jeho výzkumu. Dovedení bayesovského dynamického rozhodování do stavu, který umožní jeho obecné široké využití je dlouhodobým jednotícím cílem, občas schovaným za jednotlivými činnostmi. Projekty: Řešitel cca 20 projektů; Publikace: 1 monografie, 6 editovaných knih, cca 400 prací (z toho zhruba 100 časopiseckých) seznam od  r. 1989Vzdělání: Ing. FJFI ČVUT 1973; CSc. ÚTIA 1978; DrSc. ÚTIA, 1990; Zaměstnání: ÚTIA od 1973; Výuka: Pravděpodobnostní dynamické rozhodování (1992-, FJFI ČVUT); 14 obhájených PhD studentů; nyní na MFF UK 1; vedení mnoha studentů bakalářského a magisterského studia. Ceny: 2011 Frank Wilcoxon Prize; 2011 Outstanding Statistical Application Award of American Statistical Association; 2003, 2003 Cena ministryně MŠMT (za teorii vyvinutou v IST Projektu ProDaCTool 12058); 1992 Cena AVČR (člen týmu oceněného ya teorii nelineárního odhadování); 1981 Cena ČSAV (partner Dr. V. Peterky za teorii bayesovského odhadování); Jiné: Přidružený editor časopisu KES; člen edičních rad v International Journal of Computational Intelligence Studies, česká mutace Control Engineering, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Springer Series on Advanced Intelligence, (spolu)organizátor mnoha mezinárodních workshopů, viz http://www.utia.cz/AS/education/workshops, a Decision making with multiple imperfect decision makers - při 24th, 25th NIPS Conference, Whistler, Kanada 2010, Sierra Nevada Spain 2011, ECML/PKDD, Praha, 2013, 30th NIPS Conference, Barcelona, Španělsko 2016.

23.11.2022 - 13:07