Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Kateřina Henclová (Márová)

Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
Globální optimalizace

Vystudovala jsem obecnou matematiku (Bc.) a numerickou a výpočtovou matematiku (Mgr.) na MFF UK. Nyní dělám doktorát na FJFI ČVUT v oboru Matematické inženýrství. Mým školitelem je doc. Ing. Václav Šmídl, PhD.

Profesně se zajímám o všemožné aplikace matematiky, obzvlášť v medicínských a přírodovědných oborech. Zajímají mne aplikace a matematické metody související s analýzou dat s přesahem do strojového učení nebo s globální optimalizací. Ve své dizertaci se zabývám tématem feature selection se současným hledáním více řešení v úlohách charakterizovaných vysokou dimenzí a velmi málo (či nepřesnými) daty. Hledám proto také odpovídající praktické úlohy a spolupracuji s praxí, např. BIOCEV.

Organizuji seminář o aplikacích matematiky Matematické problémy nematematiků a příležitostně se věnuji popularizaci matematiky.

Detaily doktorského studia

Bayesovské metody pro globální optimalizaci

Zahájení studia: 
01.10.2016
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ studia: 
kombinované
Obor studia (CS): 
Mathematical Engineering
25.08.2021 - 10:48