Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
časová a kontextuální analýza, analýza prostorových dat, transformace znalostí
Publikace ÚTIA: 
15.01.2014 - 12:44

Podrobnosti

Období: 2006 - 2007
Bilateral Czech-Slovak cooperation agreement
Období: 2004 - 2005
Bilateral Czech-Slovak cooperation agreement