Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
Teoretické studium optimalizačních úloh, stochastické programování
Publikace ÚTIA: 
15.01.2016 - 11:19

Podrobnosti

Období: 2013 - 2015
Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí “state-price-density“ zatímco kalendární bezarbitrážní podmínka je dána monotonií celkové (implikované) variance.