Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Filip Krolupper, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Ph.D. student
Odborné zájmy: 
object recognition, local invariants
07.10.2009 - 13:23