Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. DSc.

Pozice: 
vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
286581419
Telefon: 
266052395
Odborné zájmy: 
variační počet, matematické metody v mechanice kontinua
Publikace ÚTIA: 
24.05.2023 - 06:36

Podrobnosti

Období: 2016 - 2017
V projektu sestavíme výzkumný mezinárodní tým, který se zaměří na analýzu a numerické řešení úloh termomechaniky. Vytvoříme univerzální přístup k variačním modelům popisujícím evoluční úlohy pro pevné látky v termomechanice kontinua. Zvláště se zaměříme na fázové transformace ve slitinách s tvarovou pamětí a elastoplastických materiálech.
Období: 2014 - 2016
Předložený projekt je zaměřen na vývoj nových matematických modelů konstitutivního chování slitin s tvarovou pamětí. Tyto modely budou založeny na výsledcích experimentálních pozorování a budou zohledňovat vzájemnou provázanost jednotlivých mikrostrukturních procesů v těchto materiálech.