Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Vít Škvára

Pozice: 
Doktorand
Mail: 
Odborné zájmy: 
Bayesovské odhadování
Publikace ÚTIA: 

2016-nyní: PhD student oboru Matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT. Téma disertační práce: "Neural network–based generative models for anomaly detection".

2010-2016: Titul Ing. v oboru Aplikované matematicko-stochastické metody. Téma diplomové práce: "Stochastic model of plasma boundary of a tokamak and its estimation".

Zaměstnání: 2017-nyní: PhD student na ÚTIA, AV ČR. 2016-2020: PhD student na ÚFP, AV ČR. 2014-2016: datový analytik ve společnosti Bileto Technologies.

Detaily doktorského studia

Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh

Zahájení studia: 
01.10.2016
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ studia: 
prezenční
Obor studia (CS): 
Mathematical Engineering
25.11.2021 - 07:39