Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Karel Macek

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Postdoktorand
Odborné zájmy: 
Rozhodování pro detekci chyb
Publikace ÚTIA: 
13.05.2015 - 14:32