Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Barbora Malinská

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
doktorand
Odborné zájmy: 
Term structure modeling
08.12.2022 - 14:34