Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Petr Sinčák, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
14.01.2011 - 12:03