Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Christopher Tucker, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Washingtonská univerzita
12.11.2020 - 11:20