Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Irena Horáčková

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Odborné zájmy: 
zpracování obrazu, administrace webových stránek
Publikace ÚTIA: 
05.03.2014 - 15:32