Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Emeritní pracovník
Odborné zájmy: 
robust statistics and econometrics, regression analysis, adaptive statistical methods, statistical computations, applications in economy and medicine
Publikace ÚTIA: 
24.04.2019 - 10:50