Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Aleš Zita, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
zpracování obrazové informace v medicíně; digitální zpracován obrazu a forenzní analýza; videokymografie; segmentace
Publikace ÚTIA: 
03.03.2023 - 08:53

Podrobnosti

Období: 2016 - 2018
Momentové Invarianty jsou nástrojem spadajícím do oblasti extrakce příznaků často používaným pro rozpoznávání tvarů. Obecný moment je projekce do prostoru polynomů a momentový invariant je momentový funkcionál zachovávající invarianci pro danou třídu degradace vstupní funkce (afinní transformace, konvoluce se symetrickými jádry atd.).