Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Multidimenzionální komponentové pravděpodobnostní modely

Identifikační číslo: 
IAA2075302
Zahájení: 
01.01.2003
Ukončení: 
01.01.2007
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt řeší problémy aplikací mnohorozměrných pravděpodobnostních modelů ve vybraných technických oborech, především v oblasti rozpoznávání obrazů a modelování obrazové informace. Vzhledem k tomu, že tyto modely v plné obecnosti budou vždy přesahovat možnosti počítačového zpracování, výzkum se zaměří na speciální třídu aproximujících distribucí, kterou nazýváme komponentové modely. Tyto modely jsou definovány omezeným počtem parametrů. Rozlišujeme dvě podtřídy modelů: řetězcové modely (typickými příklady jsou grafické markovské modely) a lanové modely (reprezentované modely založenými na směsích). Pro obě uvažované podtřídy budou řešeny problémy týkající se odhadu parametrů, výběru optimálních (suboptimálních) modelů, syntézou modelů a návrhem efektivních algoritmů pro jejich využití. Řešení těchto problémů vyžaduje netriviální teoretickou analýzu vlastností uvažovaných modelů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
02.06.2010 - 09:54