Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

GenEx - Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TA01010931
Zahájení: 
01.01.2011
Ukončení: 
31.12.2014
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je vyvinout systém pro počítačovou podporu vyhodnocování molekulárně cytogenetických analýz. Systém bude použit při vyhodnocování obrazových dat dokumentujících výsledky analýzy FISH (fluorescenční in situ hybridizace). Důraz bude kladem na automatizaci procesů lokalizace hybridizačních signálů a vyhodnocování jejich kvality. Následně bude, s použitím dat získaných z velkého množství vstupních snímků, detekovat pomocí statistických metod chromozomové aberace v nízkofrekvenčních mozaikách. Během čtyřletého trvání projektu - tedy do konce roku 2014 - bude vyvinut a otestován prototypový systém.
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.05.2018 - 10:23